Velkommen til Industrilakkering AS!

Industrilakkering AS representerer høyverdig prosessanlegg for pulver og våtlakkering i sentrale østlandsregion.


Siden selskapets oppstart i år 1972 har oppdragsmengden vært jevnt økende hvor anlegget betjener 36 - 42 000 kvadratmeter lakkerte
konstruksjonsoverflater pr. måned og betegnes som en stor aktør i nordisk målestokk.

I fokus står verdiskapning for kundene. Gode produkter og service av høy kvalitet er en forutsetning for vår vellykkede virksomhet. Vi tror
imidlertid at sann suksess ligger i et nært og partnerskapsbasert samarbeid med våre kunder. Det er derfor vårt mål å tilby et
verdiskapende produkt med prosesser av den beste kvalitet, leveranser til rett tid og utmerket teknisk service.

Med vår betydelige kompetanse i et diversifisert marked, samt vår forståelse av kundenes behov og prosesser, er vi i stand til å tilby deg
skreddersydde løsninger.

Vår kjernevirksomhet omfatter i størst grad serieproduksjon, men vi utfører i tillegg en rekke individuelle småskala oppdrag hvor vi i
samarbeid med kunde tilrettelegger for kvalitetsrettede optimaløsninger.

Vårt produksjonsanlegg utfører:
• Pulverlakkering
• Industrimaling
• Zinkfosfatering
• Glassblåsing / Sandblåsing
• Beising av rustfrie ståloverflater
• Metallisering
• Høyglans fiberlaser-polering

Kontakt for Industrilakkering AS:

Eksisterende kunder: + 47 452 12 146
E-postadresse: tony@industrilakkering.as

Nye kunder: + 47 900 35 539
E-postadresse: process@nastnorway.com

Industrilakkering AS
Vekstveien 7,
3474 Åros

Orgnr: 917911800 

 

NAST AS - NESTE GENERASJONS OVERFLATETEKNIKK

www.nastnorway.com

Industrilakkering AS er samarbeidspartner med Nast AS, hvor Nast AS fremstår som en selvstendig underenhet av Industrilakkering AS.
Selskapet er etablert av hensyn l teknologisk prosessteknisk utvikling samt råvareteknisk kjemivitenskapelig utvikling og samtidig en
målrettet markeds-strategisk tilnærming for produksjonstekniske tjenester industrilakkering AS utfører. Bedriften er dermed et
administrativt og markedsføringsmessig bindeledd mellom kunden og prosessen.
Begge bedriftene er etablert til på samme adresse i Åros / Asker kommune.

Nast AS leverer overflatetekniske løsninger for metallsubstrater med innovative og høyteknologiske kvaliteter for finish.

Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske og funksjonelle egenskaper. Med miljømessig gjennomtenkt og strengt adminstrert kjemi er vi på et spennende oppdrag for å se utover det vanlige. Innen vår bransje omhandler teknologien å forbedre holdbarheten, de optiske egenskaper og bærekraften i metall og glassubstrater. Begrepet nanocoating er oftest forbundet med tradisjonelle beleggmaterialer der nanopartikler er tilsetninger i belegget og har dermed begrenset sammenhengende effekt på substratet. Nast AS er banebrytende for neste generasjons nanoteknologi som virkelig er ”nano”. Ved generell tykkelse på 65-100 nanometer tilsvarende 0,065 µm - 0.1 µm forblir våre ultratynne konforme belegg usynlige for det blotte øye, samtidig som de gir klassens beste ytelse.

Egenskaper:
• Hydrofobe / Oleofobe egenskaper som gir selvrensende og væske avstøtende substratoverflater.
• Reduksjon av friksjon og slitasjeoppførsel av nanostrukturerte metaller.
• Betydelig forstørret hardhet i metallsubstrateters overflate og dermed opptil 4 ganger større slitebestandighet.
• I sammenligning med øvrige beleggpolymerer oppnår vår nanoteknologi en fullverdig konformitet idet nanostørrelsen og polymerets struktur lukker den opprinnelige mikrostruktur i substraters overflate ved hjelp av avansert forbehandling, påføring og herdemetoder. Dette gjør en evigvarende holdbarhet lik substratets legering og krever dermed ingen rebehandling etter lang tids bruk.

Det er viktig at resultatorientert forskning og kommersialisering går hånd i hånd.
Som den første Europeiske prosessbedrift er Nast AS banebrytende for neste generasjons overflateteknikk.
Ett godt, nært og langt samarbeide mellom ledende forskning og industriell prosess, har resultert i at fullverdige behandlingsprosesser er
tilgjengelige som fullskala produksjosanlegg. 

Det er viktig at resultatorientert forskning og kommersialisering går hånd i hånd.
Som den første Europeiske prosessbedrift er Nast AS banebrytende for neste generasjons overflateteknikk.
Ett godt, nært og langt samarbeide mellom ledende forskning og industriell prosess, har resultert i at fullverdige behandlingsprosesser er
tilgjengelige som fullskala produksjosanlegg. 

Klikk her for mer informasjon om Nast AS: www.nastnorway.com